projekt Ustawy 2.0Poniżej został umieszczony projekt Ustawy 2.0.
Proszę o zapoznanie się z nim oraz o przekazanie opinii do ZNP na UZ, dotyczących projektu Ustawy. Państwa opinie zostaną przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prosimy o przesyłanie uwag (do dnia 8 października 2017 r.)
do kol. Macieja Dzikuć na adres m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl.

Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 16.09.2017

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wy…