Konsultacje społeczne projektu Statutu Uniwersytetu ZielonogórskiegoZarząd ZNP na UZ prosi pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego o zgłaszanie uwag dotyczących projektu Statutu UZ.
Prosimy o wyrażenie opinii (w odniesieniu do konkretnych zapisów) na adres m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl
Powyższe informacje posłużą do zbiorczej analizy proponowanych rozwiązań i zostaną przedstawione JM Rektorowi UZ oraz Komisji Statutowej UZ.
Dziękujemy za przedstawienie uwag do projektu Statutu UZ.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
dr inz. Krzysztof Łasiński