Konsultacje społeczne projektu Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarząd ZNP na UZ prosi pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego o zgłaszanie uwag dotyczących projektu Statutu UZ.
Prosimy o wyrażenie opinii (w odniesieniu do konkretnych zapisów) na adres m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl
Powyższe informacje posłużą do zbiorczej analizy proponowanych rozwiązań i zostaną przedstawione JM Rektorowi UZ oraz Komisji Statutowej UZ.
Dziękujemy za przedstawienie uwag do projektu Statutu UZ.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
dr inz. Krzysztof Łasiński


Zaproszenie na WALNE ZEBRANIE ZNP

Zarząd ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim zaprasza na WALNE ZEBRANIE,
które odbędzie się 07. 11. 2018 r. o godzinie 13.15 w sali H 129 budynku dydaktycznym
Wydziału Mechanicznego (A-10).
Tematem obrad będą zmiany w statucie ZNP na UZ, które wymagane są przez Zarząd Główny ZNP w Warszawie.

Zarząd ZNP
na Uniwersytecie Zielonogórskim.