projekt Ustawy 2.0

Poniżej został umieszczony projekt Ustawy 2.0.
Proszę o zapoznanie się z nim oraz o przekazanie opinii do ZNP na UZ, dotyczących projektu Ustawy.